Bảng giá dịch vụ tham khảo

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM MÁU - NƯỚC TIỂU - DỊCH
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM MÁU - NƯỚC TIỂU - DỊCH

Xét nghiệm cơ bản và chuyên sâu trên các mẫu máu, nước tiểu, dịch cơ thể...