Mắt

Ngày 1/6, bố mẹ nhớ cho con đi uống vitamin A miễn phí tại xã, phường
Ngày 1/6, bố mẹ nhớ cho con đi uống vitamin A miễn phí tại xã, phường

Trẻ em Việt Nam từ 6 - 36 tháng tuổi tại 63 tỉnh, thành phố được uống bổ sung viên nang vitamin A liều cao một năm 2 lần vào ngày 1-2/6 và ngày 1-2/12.

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VỀ MẮT
KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VỀ MẮT

Khám và điều trị các bệnh lý về mắt và phát hiện các tật khúc xạ của mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị, lão thị.