Hướng dẫn bệnh nhân trước chụp Xquang

CHỤP X-QUANG CÓ BỊ "NHIỄM TIA" KHÔNG?
CHỤP X-QUANG CÓ BỊ "NHIỄM TIA" KHÔNG?

PKĐK Thiện Mỹ giải đáp các câu hỏi thường gặp khi cần chụp X-Quang