Đo điện tim

GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐIỆN TIM (ECG)
GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐIỆN TIM (ECG)

Đo điện tim (điện tâm đồ, ECG) tại phòng khám đa khoa Thiện Mỹ