Bảng giá dịch vụ tham khảo

GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐIỆN TIM (ECG)
GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐIỆN TIM (ECG)

Đo điện tim (điện tâm đồ, ECG) tại phòng khám đa khoa Thiện Mỹ