BS. Trần Trọng Thư
Bác sĩ Khoa khám bệnh
BS. Vũ Minh Sơn
Bác sĩ Khoa khám bệnh
BS. Nguyễn Thụy Quỳnh Như
Bác sĩ Khoa khám bệnh
BS. Đỗ Thùy Ngân
Bác sĩ Khoa khám bệnh
BS. Võ Yến Ngọc
Bác sĩ khoa khám bệnh
BS. Hoàng Quốc Trị
Bác sĩ khoa khám bệnh
BSCKI. Phạm Ngọc Khánh
Trưởng bộ phận Chẩn đoán hình ảnh
DS. Huỳnh Đại Thắng
Trưởng khoa Dược
BS. Nguyễn Phương Hồ
Bác sĩ khoa khám bệnh
BS. Nguyễn Thị Mỹ Diện
Trưởng phòng xét nghiệm
BSCKII. Trịnh Hữu Dân
Giám đốc điều hành