BSCKI. Phạm Ngọc Khánh
Trưởng bộ phận Chẩn đoán hình ảnh
DS. Huỳnh Đại Thắng
Trưởng khoa Dược
BS. Nguyễn Phương Hồ
Bác sĩ khoa khám bệnh
BS. Nguyễn Thị Mỹ Diện
Trưởng phòng xét nghiệm
BSCKI. Lê Minh Trí
Bác sĩ khoa khám bệnh
BSCKI. Trịnh Hữu Dân
Giám đốc điều hành
BSCKI. Trần Công Năng
Trưởng phòng khám Ngoại