Xét nghiệm huyết thống tự nguyện

Xét nghiệm ADN huyết thống tự nguyện
Xét nghiệm ADN huyết thống tự nguyện

Xác định mối quan hệ cha/mẹ - con, ông/bà - cháu, anh chị em...là phương pháp kiểm tra mối quan hệ huyết thống chính xác nhất hiện nay.