Bảng giá dịch vụ tham khảo

GIÁ DỊCH VỤ SIÊU ÂM TẠI PKĐK THIỆN MỸ
GIÁ DỊCH VỤ SIÊU ÂM TẠI PKĐK THIỆN MỸ

Các dịch vụ siêu âm thực hiện tại Phòng khám đa khoa Thiện Mỹ