DS. Huỳnh Đại Thắng

DS. Huỳnh Đại Thắng

Trưởng khoa Dược

Thông tin liên hệ

  • +842973551552
  • pkthienmy@gmail.com

Giới thiệu

DS Huỳnh Đại Thắng

Bằng cấp chuyên môn:

Dược sĩ đại học

Quá trình công tác:
Năm Chuyên khoa Vị trí Nơi công tác
2016 Dược sĩ             

 

Tốt nghiệp khoa Dược - Đại học Võ Trường Toản                               

2018 đến nay                    Dược sĩ                                   Trưởng khoa Dược                               Phòng khám đa khoa Thiện Mỹ