BSCKI. Phạm Ngọc Khánh

BSCKI. Phạm Ngọc Khánh

Trưởng bộ phận Chẩn đoán hình ảnh

Thông tin liên hệ

  • +842973551552
  • pkthienmy@gmail.com

Giới thiệu

BSCKI. PHẠM NGỌC KHÁNH

Bằng cấp chuyên môn:

Bác sĩ 

Quá trình công tác:
Năm Chuyên khoa Vị trí Nơi công tác
  đang cập nhật

 

                                 

2016 đến nay                         Chẩn đoán hình ảnh                                Trưởng bộ phận Chẩn đoán hình ảnh                              Phòng khám đa khoa Thiện Mỹ