BS. Vũ Minh Sơn

BS. Vũ Minh Sơn

Bác sĩ Khoa khám bệnh

Thông tin liên hệ

  • +842973551552
  • pkthienmy@gmail.com

Giới thiệu

BS Vũ Minh Sơn

Bằng cấp chuyên môn:

Bác sĩ Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng