BS. Trần Trọng Thư

BS. Trần Trọng Thư

Bác sĩ Khoa khám bệnh

Thông tin liên hệ

  • +842973551552
  • pkthienmy@gmail.com

Giới thiệu

BS Trần Trọng Thư

Bằng cấp chuyên môn:

Bác sĩ Chuyên khoa Mắt