BS. Hoàng Quốc Trị

BS. Hoàng Quốc Trị

Bác sĩ khoa khám bệnh

Thông tin liên hệ

  • +842973551552
  • pkthienmy@gmail.com

Giới thiệu

BS Hoàng Quốc Trị

Bằng cấp chuyên môn:

Bác sĩ Ngoại tổng quát